Förbered dig inför höstterminen 2024

 

Snart är det dags för en ny termin, en ny termin innebär för många arrangörer nya kursstarter. Missa inte att uppdatera dina sidor på kurser.se så att du är redo när din målgrupp börjar söka efter kurser som allra mest. 

Trafiken till kurser.se är som störst i början av året och i början av hösten. För att inte gå miste om potentiella kursdeltagare är det viktigt att dina kurser är uppdaterade med aktuella kursstarter och annan nödvändig information i tid. Vad kan vara bra att tänka på när du ska uppdatera dina sidor inför en ny termin? Vi hjälper dig!

1. Se över ditt kursutbud – är det någon kurs som saknas?

Se till att alla kurser du erbjuder ligger listade på kurser.se lagom tills att användarna börjar leta. Har du nya kurser som ännu inte blivit publicerade på kurser.se är det hög tid att lägga upp dem nu.

2. Uppdatera kursernas innehåll i god tid

Gå inte miste om potentiella deltagare för att du missat uppdatera informationen i dina existerande kurser. Se till att få det gjort så snart du bestämt datum för dina kursstarter. Det här kan du se över när du uppdaterar innehållet i dina redan publicerade kurser:


  • Att kurserna har rätt pris
  • Att kurserna har rätt startdatum
  • Att de orter kurserna ges på är listade och / eller om de ges på distans
  • Att bilder är aktuella och i rätt format

Om du ska uppdatera dina kurser lagom till en ny termin rekommenderar vi dig att uppdatera senast i maj–juni. Ska du uppdatera dina kurser inför våren är det bra att ha uppdaterat kurserna redan i november–december, innan högtiderna.

3. Anpassa ditt innehåll för mobilen

Ja, det kan kännas tjatigt men 73 procent av våra användare besöker kurser.se via mobiltelefonen. För den som söker kurser i mobilen är det viktigt att kursens budskap framgår tydligt och att informationen är överskådlig. På mobilens skärm upplevs texten längre än vad den gör på en dator. Se till att hålla informationen kort och koncis. 


  • Undvik långa textmassor 
  • Undvik text i versaler och fetstil, det gör det svårläst
  • Lätta upp texten med en eller två bilder och punktlistor

4. Uppdatera dina autosvar

Ett av de enklaste stegen för att bygga förtroende hos en potentiell deltagare är genom att personifiera autosvaret. Forskning visar att personifiering av mailutskick ökar tilliten till avsändaren och ökar sannolikheten för ett framtida köp. Genom att använda den intresserades namn och namnet på kursen som personen intresserat sig för kan du inleda en mer personlig relation. Du visar på så sätt att du ser personen, vilket bidrar till ökad tillit till dig som kursarrangör.


5. Se till att alla intresseanmälningar hamnar rätt

Ju bättre du är på att följa upp dina inkommande intresseanmälningar desto fler personer kan du omvandla till kursdeltagare. Se därför till att det är rätt person som får in alla intresseanmälningar och om det inte fungerar helt hundra idag – ta tillfället i akt att förbättra processen.

 

Kundportalen finns tillgänglig dygnet runt

I kundportalen kan du när som helst logga in och redigera dina kurser, se statistik, hantera recensioner och mycket mer. Lär känna kundportalen så har du full kontroll över samarbetet med kurser.se!

Logga in i kundportalen

Behöver du hjälp med din uppdatering? Varmt välkommen att kontakta oss på material@kurser.se

 

🚀 Extra tips till dig som vill öka din relevans

Några handfasta tips på hur du kan förbättra ditt innehåll på kurser.se för att matcha användarnas sökningar och öka kvaliteten på din marknadsföring.

1. Använd en tydlig titel som beskriver kursen och innehållet 

2. Använd 1–2 relevanta nyckelord per kurs 

3. Använd nyckelord i beskrivning och i rubrik. Men tänk på att skriva för användarna i första hand och vårt relevanssök i andra hand. Det är inte sökmotorn som kommer gå kursen i slutändan.

4. Se till att din presentation både informerar och inspirerar

5. Lätta upp texten med bild

6. Be tidigare deltagare recensera kursen
Picture of Max Jacobsson
Max Jacobsson