Vilka tjänster passar dig bäst?

marknadsföring

Maxa din synlighet med kurser.se! För att öka din synlighet hos oss erbjuder vi en del olika marknadsföringsstjänster. Här får du information om tjänsterna vi erbjuder så att du kan bilda dig en uppfattning om vilka som passar din verksamhet bäst.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut ett nyhetsbrev till våra användare. Nyhetsbrevets syfte är att inspirera våra användare till att boka någon av dina kurser. Nyhetsbrevet ger dig möjligheten att nå en bred publik. Störst exponering får du med en VIP-annons. Med den får du disponera det största utrymmet, högst upp i nyhetsbrevet med större textutrymme och fler länkar.

Riktat utskick

Med ett riktat utskick står du som ensam annonsör och bestämmer själv vad ditt utskick ska fokusera på. Ett riktat utskick är ett bra sätt att till exempel marknadsföra kommande evenemang eller kurser med lediga platser.

Priority listing

Vill du vara den första som en nyfiken användare ser i sökresultatet? Priority listing ger dig möjlighet att få bästa möjliga exponeringsyta mot precis de sökningar du vill. Är du intresserad av att synas brett på en viss kategori eller på en särskild ort, eller varför inte kombinationen kategori + ort? Priority listing ökar möjligheten att användaren ser och klickar på just din kurs.

Förstasidesannons

Genom förstasidesannonsering är du synlig för våra användare direkt på startsidan. Annonsens syfte är att driva potentiella kursdeltagare till dina kurspresentationer på kurser.se.

Sponsring av kategori

Med en kategorisponsring har du möjlighet att öka din synlighet och månadsvis sponsra en valfri kategori som passar ditt kursutbud. Med en kategorisponsring sticker du ut i mängden genom en tydlig annonsering på plats nummer 7 i kurslistan. I ditt sponsrade utrymme syns en bild, text samt länkar till dina kurssidor.

Bannerannonsering

Med en bannerannonsering stärker du ditt varumärke och ökar din igenkänning. Alla som besöker kurser.se kommer att se din banner då den visas på alla våra sidor. Bannern kan vara statisk eller i rörligt format. Den länkas med fördel till din företagspresentation eller till dina kurser på kurser.se.

Video

Komplettera din marknadsföring med en engagerande video som ger kursdeltagaren en inspirerande introduktion av din kursverksamhet. Genom att addera rörlig bild och ljud till ditt kursutbud har du möjligheten att fånga kursdeltagarnas intresse och engagemang
på en annan nivå än vad enbart text och bild kan åstadkomma.


Vill du ha hjälp att marknadsföra dina kurser? Kontakta oss så berättar vi mer!

Boka ett möte