Därför är digital marknadsföring så viktig

 

Genom digital marknadsföring ökar du chansen att fånga upp dina blivande kursdeltagare när de aktivt letar efter information. Här ger vi dig exempel och tips på vad du ska satsa på för att lyckas med att marknadsföra ditt kursutbud digitalt.

 

Våra uppfattningar bygger i stor del på intryck  vi får online – inte minst om varumärken och företag. Vägen många av dina nuvarande och tidigare kursdeltagare tagit för att hamna hos dig kan beskrivas som en resa i tre faser: medvetenhet, övervägande och beslut. Den resan sker till stor del online.

 

Medvetenhet

I den första fasen behöver den potentiella kursdeltagaren identifiera ett problem eller ett behov. Hen försöker få tag i information för att lösa problemet eller tillfredsställa behovet.

 

Exempel: Jessica bor i Kalmar och har börjat fundera på att skaffa en kreativ hobby, men hon vet ännu inte riktigt vad hon är intresserad av. Hon börjar göra google-sökningar på termer som “kreativ hobby” och “kreativ fritid” och letar efter inspiration på sociala medier. Hon läser bland annat guider, infografer och bloggar.

 

Fånga upp deltagaren genom:

  • En genomtänkt SEO-strategi
  • Närvaro på sociala medier
  • Google Ads

 

Övervägande

Här samlar din potentiella kursdeltagare på sig så mycket information som möjligt om olika alternativ.

 

Exempel: Jessica har kommit fram till att hon vill gå en hantverkskurs, och börjar nu leta mer specifikt på sociala medier, googla på termer som “hantverkskurser” och “hantverkskurs Kalmar”. Hon besöker söktjänster som samlar olika typer av kurser, tittar på videos, läser artiklar och deltar i webbinarier. 

 

Fånga upp deltagaren genom:

  • E-postmarknadsföring
  • Remarketing
  • Söktjänster som kurser.se
  • Närvaro på sociala medierBeslut

Din potentiella kursdeltagar väger nu olika alternativ mot varandra. Hen tittar till exempel på samma typ av kurs hos olika arrangörer inför sitt beslut.

 

Exempel: Jessica kommer fram till att en kurs i drejning är något för henne. Hon söker nu upp mer detaljerad information, läser recensioner om olika kurser och jämför hur olika arrangörer utmärker sig.

 

Fånga upp deltagaren genom:

  • E-postmarknadsföring
  • Remarketing
  • Livechatt


Sandra Callermo