En jämförelse på kurser.se mellan år 2022 och år 2023

 

Hur ser trafiken till kurser.se ut? I februari släppte vi statistikrapporten för dig att lära dig allt om din målgrupp men hur har den förändrats? Genom att jämföra rapporten från 2022 med den från 2023 så ser vi hur målgruppen förändras!  

Vad har det skett för förändringar bland de som är inne och letar efter fritidskurser och vad kan vi lära oss av det? Är de fortfarande intresserade av samma saker och hittar de informationen på samma sätt? Det tar vi reda på! 


Åldersfördelningen
 

Våra besökares ålder är fortfarande relativt jämnt fördelat över fem av sex olika åldersgrupper. Det har länge varit så att den yngsta åldersgruppen, 18–24-åringarna, är de som inte riktigt hittar in till kurser.se i samma utsträckning som de övriga åldersgrupperna. Det är åldersgruppen över den, 25–34-åringarna som oftast besöker oss, även fast det är med små marginaler. År 2022 stod den åldersgruppen för 21 procent av trafiken, respektive 20 procent år 2023. Kanske är det då de flesta skaffar sig ett fritidsintresse? 

En skillnad mellan åren är fördelningen mellan män och kvinnor. Vi har en övervikt av kvinnor som besöker vår sajt och så är det fortsatt men genom att jämföra åren ser vi att skillnaden minskar för varje år.  


Hur hittar besökarna till kurser.se?
 

De flesta som besöker kurser.se använder mobilen och det är en siffra som ökar successivt för varje år och nu är över 73 procent av besöken via en mobiltelefon! Att det är viktigt att som kursarrangör ha en mobilanpassad hemsida kan vi slå fast.  

Båda åren visar att de allra flesta hittar till kurser.se via Google. År 2022 var det ungefär 9 procent av besökarna som knappade in kurser.se direkt i webbläsaren och vi är glada över att den siffran ökat till 12 procent 2023. Varumärkeskännedomen har ökat och fler och fler vänder sig direkt till kurser.se när de letar fritidskurser.  


Vilka kurskategorier har vuxit i popularitet?
 

Mat och Dryck är en kategori som vuxit och 2023 var första gången Mat och Dryck tog sig in på topp 10. Även Sport och äventyr samt Djur är kategorier som slagit sig in på topp 10 om man jämför 2022 med 2023. Det är tydligt att trender om vi kan se i samhället i stort avspeglar sig också på besöken på kurser.se.  

Språk för barn, Teater och Skådespel och Foto och Film är de kategorier som vuxit allra mest. De kursarrangörer som erbjuder kurser inom kategorierna har fler leads än någonsin att konvertera till kunder och då gäller det att maxa sin publicering. 

Är du intresserad av ytterligare insikter? Här finns ett webbinarium om statistikrapporten 2023!   

Picture of Gabriel Seidel
Gabriel Seidel