Kursens recensioner viktigt i sökandet efter rätt utbildning

leadsoptimering

Recensioner på kurser blir allt viktigare för dem som söker utbildningar- och hjälper också köparna att hitta den perfekta kursen.

Enligt en enkät om våra användare så säger sig 78% anse kursens recension som en ”väldigt viktig” faktor i deras beslutsprocess när de väljer kurs. De kurser som har recensioner får fler visningar samt mer intresse och feedback jämfört med de som inte har några omdömen alls. Ytterligare 20% av våra användare säger sig ”ibland” se till omdömena innan de bestämmer sig vilken kurs som är mest lämplig. Slutligen påstår endast 5% att omdömen inte har någon betydelse alls i valet av kurs.

Omdömen och jämförelse av siter blir allt viktigare för konsumenter online, då de genom detta säger sig få värdefulla insikter samt en känsla av att prova produkten innan de genomför köpet. Detta gäller även inom kompetensutvecklande utbildningar. Jämfört med förr så spelar recensioner idag en allt mer avgörande roll när användare letar efter information för att hitta rätt utbildning som lever upp till deras önskemål.

Distans- och onlinekurser är de som har flest recensioner, vilket kan bero på att det har relativt nya utbildningsformer och användarna måste förlita sig på andras upplevelser innan de är villiga att själva investera. Denna trend ser vi även i våra företagsanpassade utbildningar, där även dem engagerar sig mer för omdömen och fallstudier för internutbildningar.

Ebba Cronholm LinkedIn

Digital Content Editor Intern