Så lyckas Soulful Living på kurser.se

 

Soulful Living delar med sig av sitt framgångsrecept.

Det kan vara svårt att som kursarrangör veta hur du ska sticka ut i mängden bland dina konkurrenter. Vi har pratat med Soulful Living som är specialiserade på återhämtning, utmattning och stressrelaterad ohälsa. Här berättar de vilka utmaningar de ställs inför när det kommer till digital marknadsföring, hur det är att vara kund på kurser.se och varför de är nöjda med samarbetet.

Konsten att nå ut till rätt målgrupp

Soulful Livings största utmaning har tidigare varit att nå ut till rätt målgrupp. Idag finns det många olika kanaler för att marknadsföra sig och arbetet för att hitta rätt kanal som når fram till rätt målgrupp har varit tidskrävande.

– Vi har upptäckt att mängden potentiella kunder inte alltid är det väsentliga, utan det viktigaste är att vi når ut till rätt målgrupp, berättar Marie Ternrud på Soulful Living.

Soulful Living har testat olika kanaler för sin marknadsföring och utvärderat och jämfört resultaten. Antal intresseanmälningar har inte varit det viktigaste utan det har varit hur stor procent som lett till anmälan i relation till kostnaden. Målet har alltid varit att lägga allt fokus på eleverna och utbildningarna och så lite tid som möjligt på marknadsföringen.

"Vi har bara gott att säga om kurser.se och
samarbetet har varit enormt positivt för oss."


Ett samarbete där kunden står i fokus

Genom att vara kund på kurser.se har Soulful Living möjligheten att årligen synas för 2,2 miljoner människor och samtidigt nå ut till målgruppen som passar dem bäst.

– Vi har bara gott att säga om kurser.se och samarbetet har varit enormt positivt för oss. Något som vi är väldigt nöjda med är att ha en kontaktperson som vi kan bolla frågor med samt att vi alltid får ett väldigt trevligt bemötande. Vi tycker att det har varit viktigt att bygga en nära relation mellan vårt företag och kurser.se för att få ut så mycket som möjligt av samarbetet, berättar Marie.

Rekordmånga bokningar

Soulful Living har fått många intresseanmälningar från kurser.se. Av de anmälningar som kommer in från kurser.se leder ungefär 40 procent till bokning. Mängden intresseanmälningar varierar såklart över året men i slutändan har kurser.se varit en starkt bidragande faktor till att Soulful Livings utbildningar alltid blivit fullbokade i god tid innan kursstart.

– Det är en helt fantastisk siffra och en av de bästa marknadsföringskanalerna vi har, avslutar Marie.

 

Picture of kurser.se
kurser.se