Materialspecifikationer för våra utskickstjänster på aktivitet.se.

Bra att veta

Korrektur: Du har rätt till två korrvändor.

Inlämning av material: Allt material skickas till info@aktivitet.se

Bilder: Om levererat bildmaterial inte lever upp till våra kvalitetskrav förbehåller vi oss rätten att använda material från vår bildbank.


Namnlös design (23)
 

Nyhetsbrev ordinarie plats

Rubrik: Max 40 tecken inkl. blanksteg.

Text: Brödtext, max 300 tecken inkl. blanksteg och länktext. Texten ska vara i ett stycke och får inte innehålla några radbryt. Punktlistor får enbart göras i löpande text.

Bild: 580 x 280 pixlar utan text och logga.

Länkning: 1 länk tillåts i brödtexten. Vi länkar endast internt dvs till dina sidor på aktivitet.se (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: Den 15:e, månaden innan utskicket ska gå ut. Materialet levereras via mejl i valfritt format. Vid försenad leverans kan inte planerad annons garanteras.

Tips! Var enkel och konkret – vilket budskap vill ni förmedla?

Fler tips för att förbättra din nyhetsbrevsannons →

 
Namnlös design (24)
 

Nyhetsbrev VIP-plats

Rubrik: Max 40 tecken inkl. blanksteg.

Text: Brödtext, max 500 tecken inkl. blanksteg och länktext.

Bild: 580 x 280 pixlar med logga (logga är valfritt). Bilden får ej innehålla text utöver logga.

Länkning: Max 3 länkar. Antingen i brödtexten eller i punktlista. Vi länkar endast internt dvs till dina sidor på aktivitet.se (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: Den 15:e, månaden innan utskicket ska gå ut. Materialet levereras via mejl i valfritt format. Vid försenad leverans kan inte planerad annons garanteras.

Tips! Var enkel och konkret – vilket budskap vill ni förmedla?

Fler tips för att förbättra din nyhetsbrevsannons →

 
Namnlös design (25)
 

Riktat utskick

Ämnesrad: Max 50 tecken inkl. blanksteg.

Rubrik:
Max 40 tecken inkl. blanksteg.

Text:
Brödtext, max 800 tecken inkl. blanksteg och länktext.

Bild:
580 x 280 pixlar med logga (logga är valfritt). Bilden får ej innehålla text utöver logga.

Länkning:
3 länkar tillåts i brödtexten. Vi länkar endast internt dvs till dina sidor på aktivitet.se (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: 14 dagar innan utskicksdatum. Vid försenad leverans kan vi inte garantera att utskicket går ut som planerat det bokade datumet.

Tips! Tänk på er målgrupp – vilka vill ni nå ut till?

Fler tips för att förbättra ditt riktade utskick →

 
aktivitet_se_rgb
 

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar!